Czym objawia się jaskra?

Wzrok jest jednym ze zmysłów człowieka, ułatwiającym mu funkcjonowanie w życiu. Niestety tak jak inne części ciała jest on narażony na różne uszkodzenia i choroby. Jednym z takich negatywnych czynników jest jaskra.

Jaskra

Zespół chorób dotykających narządu wzroku. Ich istnienie w sposób nieodwracalny psuje nerwy wzrokowe powodując pogorszenie się widzenia lub jego całkowity brak. Charakteryzuje się stopniowym zawężaniem pola widzenia, które w pewnym momencie po prostu znika.

Jaskra powodowana jest przez zbyt wysokie ciśnienie wewnątrz gałki ocznej. Tym samym chcąc zapobiec tej chorobie zwraca się uwagę na ciśnienie śródgałkowe. W razie potrzeby aplikuje się leki zmniejszające je poprzez łatwiejszy odpływ lub zmniejszenie produkcji cieczy wodnistej ze środka gałki oka. Stosuje się trzy metody leczenia jaskry – za pomocą kropli do oczu, tabletek doustnych lub operacyjnie.

Klasyfikacja

Polskie Towarzystwo Okulistyczne prowadziło badania nad jaskrą. Za ich pomocą w 2013 roku oficjalnie sklasyfikowano ją na cztery rodzaje:

  • Jaskra pierwotna otwartego kąta przesączania,

  • Jaskra wtórna otwartego kąta przesączania,

  • Jaskra pierwotna zamykającego się kąta przesączania,

  • Jaskra wtórna zamykającego się kąta przesączania.

Powstawanie

W gałkach ocznych znajduje się płyn nazywany cieczą wodnistą. Dzięki niemu w oczach na zmianę zachodzą procesy dostarczania składników odżywczych komórkom oraz pozbycie się produktów przemiany materii. W oku znajduje się kąt przesączania. To w nim dopiero co stworzony płyn przechodzi do naczyń krwionośnych. O ile wspomniany kąt jest otwarty nie powstaje żaden problem. Niestety w momencie zamknięcia jego lub znajdujących się w nim porów równowaga zostaje zaburzona. Stary płyn nie ma gdzie odpłynąć, a nowy wciąż się tworzy. W końcu ciśnienie jest tak wysokie (oko jest przecież zamkniętą kulą), że komórki w środku gałki zostają po kolei niszczone, a na końcu traci się wzrok.

Objawy

Istnieje prawdopodobieństwo, że zbliżająca się jaskra nie charakteryzuje się żadnymi objawami. Jednakże czasami jest wprost przeciwnie. Szczególną uwagę należy zwrócić jeśli pojawiają się niecodzienne sytuacje związane ze wzrokiem – światłowstręt, nadmierne łzawienie, problemy z zaadaptowaniem się wzroku w ciemności lub widzenie mroczków/kolorowych plam podczas patrzenia w światło. Aczkolwiek objawy mogą być też zupełnie nie związane z oczami. Przy ostrych atakach jaskry można zaobserwować wymioty, bóle brzucha, głowy, a nawet zaburzenia pracy serca.

Jaskra chociaż jest „tylko” chorobą oczu jest niebezpieczna, a raz zaistniała może skończyć się całkowitą utratą wzroku. Nigdy nie należy bagatelizować żadnych z powyższych objawów

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *