Paracetamol Hasco 80 mg

Paracetamol Hasco 80 mg, czopki

Czopki

80 mg, 10 szt.

Producent

HASCO-LEK

Dostępność

Lek bez recepty

Oceny Paracetamol Hasco 80 mg

Wszystkie oceny
Oceny kobiet
Oceny mężczyzn
6 opinii
Skuteczność produktu
Brak efektów ubocznych
4 opinie
Skuteczność produktu
Brak efektów ubocznych
2 opinie
Skuteczność produktu
Brak efektów ubocznych

Najnowsza opinia o Paracetamol Hasco 80 mg

Dla mnie Paracetamol Hasco jest za słaby. Niestety nie działa na mnie tak jak powinien. Nie polecam.

Mężczyzna, 31 lat

 Okres stosowania:
(mniej niż tydzień)

 Diagnoza: ból głowy

Skład

1 czopek zawiera 80 mg paracetamolu. WŁAŚCIWOŚCI Paracetamol jest lekiem o przeciwbólowym i przeciwgorączkowym. Nie działa przeciwzapalnie.

Działanie

Lek przeciwbólowy i przeciwgorączkowy. Paracetamol jest pochodną aniliny wykazującą działanie przeciwgorączkowe i przeciwbólowe bez działania przeciwzapalnego. Hamuje syntezę prostaglandyn w o.u.n. poprzez hamowanie aktywności cyklooksygenazy kwasu arachidonowego. Dzięki temu zmniejsza wrażliwość receptorów bólowych na działanie kinin i serotoniny, powodując podwyższenie progu bólowego. Działanie przeciwgorączkowe paracetamolu związane jest ze zmniejszeniem stężenia prostaglandyn w podwzgórzu. Paracetamol pozbawiony jest praktycznie działania przeciwzapalnego, ponieważ nie hamuje syntezy prostaglandyn w tkankach obwodowych. Nie hamuje agregacji płytek i nie wpływa na czas krzepnięcia krwi. Paracetamol po podaniu doustnym wchłania się dobrze i prawie całkowicie poprzez bierną dyfuzję z jelita cienkiego. Maksymalne stężenie w osoczu osiąga po ok. 30-60 min od podania. Jest rozprowadzany do większości tkanek organizmu (z wyjątkiem tkanki tłuszczowej), przenika przez łożysko, a także do mleka kobiecego. Wiąże się w niewielkim stopniu z białkami krwi. T

Substancja czynna

Paracetamol

Wskazania

Bóle różnego pochodzenia i stany gorączkowe.

Przeciwwskazania

Leku nie należy podawać pacjentom z uczuleniem (nadwrażliwością) na substancję czynną (paracetamol) lub na którykolwiek z pozostałych składników leku. Leku nie należy stosować w przypadku choroby alkoholowej oraz ciężkiej niewydolności wątroby lub nerek. OSTRZEŻENIA I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI Jeżeli objawy nasilą się lub nie ustąpią po 10 dniach (ból) lub 3 dniach (gorączka) u dorosłych, lub po 3 dniach u dzieci, należy skontaktować się z lekarzem. Należy zwrócić uwagę, czy inne przyjmowane preparaty nie zawierają paracetamolu (ryzyko przedawkowania) . Należy zachować szczególną ostrożność, jeśli lek jest stosowany u pacjentów uczulonych na kwas acetylosalicylowy; w przypadku niedoboru niektórych enzymów (dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej i reduktazy methemoglobinowej); jeśli pacjent jest odwodniony i przewlekle niedożywiony oraz w przypadku zaburzeń czynności wątroby lub nerek. Podczas leczenia paracetamolem nie należy pić alkoholu, ze względu na zwiększone ryzyko wystąpienia toksycznego uszkodzenia wątroby (należy zwrócić uwagę na inne leki, które zawierają w swoim składzie alkohol). Nigdy nie należy przyjmować dawki leku większej niż zalecana (większe dawki nie zwiększają działania przeciwbólowego, natomiast mogą spowodować ciężkie uszkodzenie wątroby). Długotrwałe, w dużych dawkach, niewłaściwe stosowanie środków przeciwbólowych może powodować wystąpienie bólów głowy, które mogą nie ustąpić po większych dawkach leku. Nie należy przyjmować paracetamolu przez długi czas lub w dużych dawkach, bez porozumienia z lekarzem lub dentystą. STOSOWANIE Z INNYMI LEKAMI Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych aktualnie lub ostatnio, a także o lekach, również tych, które wydawane są bez recepty. Paracetamolu nie należy stosować równocześnie z innymi lekami zawierającymi paracetamol (ryzyko przedawkowania), zydowudyną, inhibitorami MAO oraz w okresie do 2 tygodni od zaprzestania ich przyjmowania. Należy skonsultować się z lekarzem w przypadku przyjmowania: doustnych leków przeciwzakrzepowych, ryfampicyny i izoniazydu, leków przeciwpadaczkowych, barbituranów, sulfinpirazonu, metoklopramidu, domperidonu, cholestyraminy, niesteroidowych leków przeciwzapalnych (m.in. kwasu acetylosalicylowego). Kofeina nasila przeciwbólowe działanie paracetamolu. STOSOWANIE W CIĄŻY I OKRESIE KARMIENIA PIERSIĄ Paracetamol może być stosowany w czasie ciąży; gdy pacjentka jest w ciąży należy jednak skonsultować się z lekarzem, jeśli paracetamol ma być stosowany częściej niż doraźnie. Paracetamol może być stosowany podczas karmienia piersią, gdy pacjentka karmi piersią należy jednak skonsultować się z lekarzem, jeśli paracetamol ma być stosowany częściej niż doraźnie. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE W przypadku doraźnego stosowania paracetamolu działania niepożądane występują rzadko. Mogą wystąpić: reakcje alergiczne (pokrzywka, wysypka, rumień), zaburzenia ze strony przewodu pokarmowego (pieczenie w nadbrzuszu, nudności, wymioty; ponadto zapalenie trzustki, uszkodzenie wątroby, powiększenie wątroby, żółtaczka, po przedawkowaniu - zaburzenia czynności wątroby lub nerek). Bardzo rzadko może wystąpić zmniejszenie liczby krwinek białych lub płytkowych we krwi oraz zmiany chemiczne w barwniku krwi - hemoglobinie (methemoglobinemia). Przedawkowanie paracetamolu : w ciągu kilku do kilkunastu godzin po przyjęciu paracetamolu mogą wystąpić: nudności, wymioty, nadmierna potliwość, senność i ogólne osłabienie. Może rozwinąć się uszkodzenie wątroby, objawiające się rozpieraniem w nadbrzuszu, nudności i żółtaczka. W każdym przypadku przyjęcia dawki paracetamolu większej niż zalecana trzeba natychmiast skontaktować się z lekarzem, nawet jeśli pacjent czuje się dobrze, bowiem istnieje ryzyko opóźnionego, ciężkiego uszkodzenia wątroby. PROWADZENIE POJAZDÓW I OBSŁUGIWANIE MASZYN Stosowanie paracetamolu nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługi maszyn. ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych - e-mail: ndl@urpl.gov.pl . Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku. Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać na stronie: http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych

Interakcje z alkoholem

W czasie stosowania leku stanowczo zabronione jest spożywanie alkoholu. Bardzo duży odsetek przyjętej do organizmu dawki paracetamolu jest metabolizowany w wątrobie. Podczas tego procesu powstaje związek pośredni, która traci swoje toksyczne właściwości po połączeniu z glutationem. Glutation unieczynnia również wiele innych substancji, w tym alkohol etylowy. Nawet niewielka ilość leku może doprowadzić do wyczerpania rezerw tego związku i w konsekwencji kumulację metabolitu paracetamolu. Skutkuje to znacznym działaniem toksycznym na komórki wątroby, które może skończyć się nawet marskością tego narządu.

Środki ostrożności

Nie należy przyjmować innych preparatów zawierających paracetamol (ryzyko przedawkowania). Podczas stosowania paracetamolu nie spożywać alkoholu oraz preparatu nie stosować u osób uzależnionych od alkoholu oraz głodzonych. Należy zachować ostrożność u pacjentów z niewydolnością wątroby, niewydolnością nerek, z obniżoną aktywnością G-6-PD, z obniżoną aktywnością reduktazy methemoglobinowej oraz u chorych na astmę, z nadwrażliwością na kwas acetylosalicylowy i inne NLPZ (ryzyko skurczu oskrzeli). Nie zaleca się stosowania tabl. u dzieci poniżej 6 lat. Zawiesina zawiera czerwień koszenilową, która może powodować reakcje alergiczne oraz sacharozę - zawiesiny nie należy stosować u pacjentów z nietolerancją fruktozy, niedoborem sacharazy-izomaltazy lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy.

Ciąża i laktacja

W ciąży i podczas karmienia piersią stosować tylko w razie konieczności, gdy korzyść dla matki przeważa nad potencjalnym zagrożeniem dla płodu. Paracetamol przenika przez łożysko i do mleka kobiecego.

Możliwe efekty uboczne

Rzadko: skórne reakcje uczuleniowe (pokrzywka, rumień, zapalenie skóry). Bardzo rzadko: trombocytopenia, leukopenia, agranulocytoza; nudności, wymioty, biegunka. Preparat stosowany w dużych dawkach lub długotrwale może spowodować uszkodzenie wątroby i nerek oraz methemoglobinemię z objawami sinicy.

Stosowanie

Lek należy zawsze stosować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. Należy pamiętać, aby nie przekroczyć maksymalnej dawki dobowej. Dzieci U dzieci dawkę ustala się na podstawie masy ciała. Dawka jednorazowa wynosi zazwyczaj 10 do 15 mg na kg masy ciała: niemowlęta od 3 do 12 miesięcy - 80 mg (1 czopek). Pojedynczą dawkę można podawać co 4 godziny, ale nie częściej niż 4 razy na dobę. Stosowanie u dzieci do ukończenia 1. roku życia powinno być zalecone przez lekarza. Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby lub nerek U pacjentów z zaburzeniem czynności wątroby lub nerek dawkę należy zmniejszyć lub wydłużyć odstępy pomiędzy dawkami. Należy poradzić się lekarza lub farmaceuty. Sposób podawania Lek stosuje się doodbytniczo.

Opinie naszych użytkowników

Kobieta, 32 lata
Diagnoza: silny ból

To chyba jedyny lek, który pomaga mi przetrwać te ciężkie dni w miesiącu oraz okropne bóle głowy.

Produkt warty polecenia
Skuteczność produktu
Brak efektów ubocznych
Mężczyzna, 39 lat
Diagnoza: silny ból

Nie łykam paracetamolu tak często jak witamin, jednak wiem, że często mi pomaga przy bólach różnego pochodzenia.

Produkt warty polecenia
Skuteczność produktu
Brak efektów ubocznych
Kobieta, 35 lat
Diagnoza: silny ból

Pomaga mi od lat i jak tylko się kończy biegnę po następne opakowanie do apteki. Paracetamol jest niezawodny.

Produkt warty polecenia
Skuteczność produktu
Brak efektów ubocznych
Kobieta, 31 lat
Diagnoza: silny ból

Paracetamol mam w: domowej apteczce, w torebkach, kosmetyczkach bo wiem, że jest niesamowicie skuteczny i ZAWSZE pomaga.

Produkt warty polecenia
Skuteczność produktu
Brak efektów ubocznych
Kobieta, 25 lat
Diagnoza: ból głowy

Paracetamol to klasyk leków przeciwbólowych. Od lat go stosuję i zawsze działa dobrze. Mam go zawsze przy sobie.

Produkt warty polecenia
Skuteczność produktu
Brak efektów ubocznych
Mężczyzna, 31 lat
Diagnoza: ból głowy

Dla mnie Paracetamol Hasco jest za słaby. Niestety nie działa na mnie tak jak powinien. Nie polecam.

Produkt warty polecenia
Skuteczność produktu
Brak efektów ubocznych

Porady farmaceutów o Paracetamol Hasco 80 mg

Maciej Birecki

Magister farmacji

Paracetamol

Nie należy tak robić, gdyż istnieje duże ryzyko przekroczenia maksym......więcej

Wiktoria Zych

Magister farmacji

Preparat na gorączkę przy ząbkowaniu

Może Pani podać paracetamol w czopkach (dawkę należy dostosować do&n......więcej

Najnowsze artykuły

Sprawdź skrót najświeższych informacji

Które leki przeciwbólowe najbezpieczniej wziąć na kaca?

Kolostomia – życie po operacji i sprzęt stomijny (efarmaceuta.pl)

Na co zwrócić uwagę podczas kupna inhalatora?