Velbienne mini 1 mg + 2 mg

Velbienne mini 1 mg + 2 mg, tabletki

Tabletki

1 mg + 2 mg, 28 szt.

Producent

Temapharm

Dostępność

Lek na receptę

Oceny Velbienne mini 1 mg + 2 mg

Wszystkie oceny
Oceny kobiet
Oceny mężczyzn
5 opinii
Skuteczność produktu
Brak efektów ubocznych
5 opinii
Skuteczność produktu
Brak efektów ubocznych
0 opinii
Skuteczność produktu
Brak efektów ubocznych

Najnowsza opinia o Velbienne mini 1 mg + 2 mg

Uff, jak dobrze, że ktoś stworzył te tabletki! Mój organizm się uspokoił i mogę dalej normalnie funkcjonować.

Kobieta, 57 lat

 Okres stosowania:
(3 tygodnie)

Skład

1 tabletka powlekana zawiera 1 mg walerianianu estradiolu (co odpowiada 0,764 mg estradiolu) i 2 mg dienogestu. 1 tabletka zawiera 58,22 mg laktozy jednowodnej.

Działanie

Preparat złożony stosowany w hormonalnej terapii zastępczej zawierający estradiol (estrogen) oraz dienogest (progestagen). Preparat wyrównuje niedobory wytwarzania estrogenu u kobiet w okresie menopauzy oraz łagodzi objawy menopauzy. Ponieważ estrogeny pobudzają rozrost endometrium, stosowanie samych estrogenów zwiększa ryzyko wystąpienia hiperplazji i raka endometrium. Dodatek progestagenu wydatnie zmniejsza powodowane przez estrogen ryzyko wystąpienia hiperplazji endometrium u kobiet z zachowaną macicą. Przy podaniu doustnym estradiol jest szybko i całkowicie wchłaniany z układu pokarmowego. C

Substancja czynna

Estradiol, Dienogest

Wskazania

Hormonalna terapia zastępcza w leczeniu objawów wywołanych niedoborem estrogenu u kobiet będących ponad 1 rok po menopauzie. Doświadczenie dotyczące leczenia kobiet w wieku powyżej 65 lat jest ograniczone.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancje czynne lub na którąkolwiek substancję pomocniczą preparatu. Rak piersi w wywiadzie, rozpoznany lub podejrzewany. Rozpoznane lub podejrzewane złośliwe nowotwory estrogenozależne (np. rak błony śluzowej trzonu macicy). Krwawienie z dróg rodnych o nieustalonej przyczynie. Nieleczona hiperplazja błony śluzowej trzonu macicy. Żylna choroba zakrzepowo-zatorowa (zakrzepica żył głębokich, zatorowość płucna) występująca aktualnie lub w przeszłości. Rozpoznana trombofilia (np. niedobór białka C, białka S lub antytrombiny). Czynne lub niedawno przebyte zaburzenia zakrzepowo-zatorowe tętnic (np. dławica piersiowa, zawał mięśnia sercowego). Ostra choroba wątroby lub choroba wątroby w wywiadzie, do czasu aż wyniki testów czynnościowych wątroby powrócą do normy. Porfiria.

Środki ostrożności

W leczeniu objawów pomenopauzalnych, HTZ należy stosować tylko w przypadku tych objawów, które niekorzystnie wpływają na jakość życia. We wszystkich przypadkach należy co najmniej raz w roku dokonywać starannej oceny ryzyka i korzyści, a HTZ można kontynuować dopóki korzyści przeważają nad ryzykiem. Dane dotyczące ryzyka związanego ze stosowaniem HTZ w przypadku przedwczesnej menopauzy są ograniczone, jednakże ze względu na mniejsze ryzyko bezwzględne, stosunek korzyści do ryzyka związanego ze stosowaniem HTZ u młodszych kobiet może wypaść korzystniej niż u kobiet starszych. Przed rozpoczęciem lub ponownym wprowadzeniem HTZ należy zebrać pełen wywiad lekarski, w tym rodzinny. Badanie lekarskie (także narządów miednicy mniejszej i piersi) powinno być ukierunkowane na dane z wywiadu oraz przeciwwskazania i ostrzeżenia dotyczące stosowania preparatu. W czasie leczenia zalecane są okresowe badania kontrolne. Częstość i charakter tych badań powinny być ustalone indywidualnie dla każdej pacjentki. Kobiety należy pouczyć jakie zmiany w piersiach powinny zgłaszać swojemu lekarzowi lub pielęgniarce. Badania dodatkowe, w tym mammografię, należy zlecać zgodnie z aktualnie przyjętymi regułami badań przesiewowych, modyfikując je zależnie od indywidualnych potrzeb medycznych. Jeśli którykolwiek z poniższych stanów występuje obecnie, występował w przeszłości i (lub) uległ pogorszeniu podczas ciąży albo uprzedniej terapii hormonalnej, należy ściśle nadzorować pacjentkę. Należy wziąć pod uwagę, że podczas leczenia preparatem może dojść do nawrotów lub zaostrzenia stanów klinicznych, szczególnie takich jak: mięśniaki macicy lub endometrioza, czynniki ryzyka zaburzeń zakrzepowo-zatorowych, czynniki ryzyka nowotworów estrogenozależnych, np. rak piersi u krewnych 1. stopnia, nadciśnienie tętnicze, choroby wątroby (np. gruczolak wątroby), cukrzyca z powikłaniami naczyniowymi lub bez powikłań naczyniowych, kamica żółciowa, migrena lub (nasilone) bóle głowy, toczeń rumieniowaty układowy, hiperplazja błony śluzowej trzonu macicy w wywiadzie, padaczka, astma, otoskleroza. Wskazania do natychmiastowego przerwania leczenia: żółtaczka lub pogorszenie czynności wątroby, znaczne podwyższenie ciśnienia tętniczego, bóle głowy typu migrenowego, ciąża oraz w przypadku wystąpienia któregokolwiek przeciwwskazania. U kobiet z zachowaną macicą długotrwałe przyjmowanie samych estrogenów zwiększa ryzyko hiperplazji i raka błony śluzowej trzonu macicy. Dodanie progestagenu cyklicznie przez co najmniej 12 dni w miesiącu, cykl 28-dniowy lub stosowanie ciągłej złożonej terapii estrogenowo-progestagenowej zapobiega podwyższeniu ryzyka związanego ze stosowaniem samych estrogenów w HTZ u kobiet z zachowaną macicą. W pierwszych miesiącach leczenia mogą wystąpić krwawienia międzymiesiączkowe lub plamienia. Jeżeli objawy te wystąpią po pewnym czasie trwania terapii lub po jej przerwaniu, należy zbadać przyczynę tego zaburzenia, przeprowadzając na przykład biopsję endometrium, celem wykluczenia nowotworu złośliwego błony śluzowej trzonu macicy. Istnieje zwiększone ryzyka rozwoju raka piersi u kobiet stosujących złożoną terapię estrogenowo-progestagenową; ryzyko to jest zależne od czasu trwania terapii, staje się widoczne po ok. 3 latach stosowania HTZ. Wykazano, że u kobiet stosujących złożoną terapię estrogenowo-progestagenową przez ponad 5 lat, ryzyko zdiagnozowania raka piersi wzrasta 2-krotnie. Zwiększone ryzyko staje się wyraźne w ciągu kilku lat stosowania leku, jednak zmniejsza się po kilku (najwyżej pięciu) latach od momentu zaprzestaniu leczenia. HTZ, a zwłaszcza złożone produkty estrogenowo-progestagenowe, zwiększa gęstość obrazów mammograficznych, co może mieć negatywny wpływ na wykrycie raka piersi. Stosowanie złożonej HTZ przez długi okres czasu wiąże się z nieznacznym zwiększeniem ryzyka raka jajnika. HTZ wiąże się z 1,3 do 3-krotnym ryzykiem wystąpienia żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej (ŻCHZZ), tj. zakrzepicy żył głębokich lub zatorowości płucnej. Bardziej prawdopodobne jest wystąpienie choroby w 1. roku stosowania HTZ niż w latach późniejszych. Pacjentki z potwierdzonymi skłonnościami do trombofilii są w grupie zwiększonego ryzyka wystąpienia ŻChZZ, przy czym HTZ może dodatkowo zwiększyć to ryzyko (HTZ u tych pacjentek jest przeciwwskazana). Ogólnie uznane czynniki ryzyka ŻCHZZ obejmują: przyjmowanie estrogenów, zaawansowany wiek, rozległe operacje, długotrwałe unieruchomienie, otyłość (wskaźnik masy ciała BMI >30 kg/m

Ciąża i laktacja

Preparat nie jest wskazany w czasie ciąży. Jeśli w trakcie leczenia preparatem pacjentka zajdzie w ciążę, lek należy natychmiast odstawić. Wyniki większości dotychczas przeprowadzonych badań epidemiologicznych nad przypadkową ekspozycją płodu na połączenie estrogenów i progestagenów innych niż dienogest nie wykazują działania teratogennego lub fetotoksycznego. Lek nie jest wskazany w okresie laktacji.

Możliwe efekty uboczne

Często: ból głowy, nudności, krwawienie z macicy, pochwy, w tym plamienie (nieregularne krwawienia na ogół ustępują podczas stałej terapii), ból piersi, uderzenia gorąca. Niezbyt często: zwiększenie masy ciała, depresja, jadłowstręt, agresja, senność, bezsenność, nerwowość, anorgazmia, zmniejszone libido, migrena, zawroty głowy, parestezje, hiperkinezje, zakrzepica żylna (ból kończyn dolnych), zakrzepowe zapalenie żył, nadciśnienie, krwawienie z nosa, ból brzucha, biegunka, wymioty, zaparcia, wzdęcia, suchość błony śluzowej jamy ustnej, ból woreczka żółciowego, łuszczyca, trądzik, świąd, nasilone pocenie, suchość skóry, ból mięśni, kurcze w kończynach dolnych, nieprawidłowości w obrębie błony śluzowej trzonu macicy, kandydoza pochwy, bolesne miesiączkowanie, świąd narządów płciowych, uogólniony obrzęk, obrzęk twarzy, obrzęk, zmęczenie. Wykazano, że u kobiet stosujących złożoną terapię estrogenowo-progestagenową przez ponad 5 lat, ryzyko zdiagnozowania raka piersi wzrasta 2-krotnie. U pacjentek stosujących terapię wyłącznie estrogenową ryzyko to wzrasta w znacznie mniejszym stopniu niż u tych pacjentek, które stosowały preparaty estrogenowo-progestagenowe. U kobiet z zachowaną macicą, stosowanie wyłącznie estrogenowej HTZ nie jest zalecane, ponieważ zwiększa to ryzyko wystąpienia raka błony śluzowej trzonu macicy, dodanie progestagenu do terapii zmniejsza to ryzyko. Długotrwałe stosowanie estrogenowej lub złożonej estrogenowo-progestagenowej HTZ wiąże się z nieznacznie podwyższonym ryzykiem wystąpienia raka jajnika. Stosowanie HTZ jest związane z 1,3-3 krotnym wzrostem względnego ryzyka wystąpienia zakrzepicy żylnej (VTE), tj. zakrzepicy żył głębokich lub zatorowości płucnej. Wystąpienie przypadków zakrzepicy jest bardziej prawdopodobne w pierwszym roku stosowania terapii hormonalnej. U pacjentek po 60 rż. stosujących złożoną estrogenowo-progestagenową HTZ ryzyko wystąpienia choroby wieńcowej jest nieznacznie podwyższone. Stosowanie estrogenowej lub złożonej estrogenowo-progestagenowej HTZ wiąże się z maksymalnie 1,5-krotnym wzrostem względnego ryzyka wystąpienia udaru niedokrwiennego. Podczas stosowania HTZ nie obserwuje się wzrostu ryzyka udaru krwotocznego. Ryzyko względne nie jest uzależnione od wieku ani od czasu trwania terapii, jednak ryzyko wyjściowe jest w znacznym stopniu uzależnione od wieku, zatem całkowite ryzyko udaru u kobiet stosujących HTZ wzrasta wraz z wiekiem. Inne działania niepożądane, zgłaszane w związku z leczeniem estrogenowo-progestagenowym: choroby pęcherzyka żółciowego, ostuda, rumień wielopostaciowy, rumień guzowaty, plamica naczyniowa oraz przypuszczalne otępienie u kobiet >65 rż. Stosowanie egzogennych estrogenów u kobiet z dziedzicznym obrzękiem naczynioruchowym może powodować nasilenie objawów obrzęku naczynioruchowego.

Stosowanie

W leczeniu objawów pomenopauzalnych, HTZ należy stosować tylko w przypadku tych objawów, które niekorzystnie wpływają na jakość życia. We wszystkich przypadkach należy co najmniej raz w roku dokonywać starannej oceny ryzyka i korzyści, a HTZ można kontynuować dopóki korzyści przeważają nad ryzykiem. Dorosłe pacjentki 1 tabletka na dobę (liczba tabletek w każdym blistrze wystarcza na 28 dni leczenia). Leczenie jest ciągłe, co oznacza, że nie stosuje się przerwy przed rozpoczęciem następnego opakowania. W celu rozpoczęcia i kontynuacji leczenia objawów pomenopauzalnych, należy stosować najmniejszą skuteczną dawkę przez jak najkrótszy czas. Rozpoczynanie stosowanie preparatu Kobiety, które dotąd nie stosowały hormonalnej terapii zastępczej oraz kobiety, które dotychczas stosowały ciągłą, złożoną HTZ, mogą rozpocząć leczenie w dowolnym momencie. Kobiety, które dotychczas stosowały ciągłą, sekwencyjną HTZ powinny rozpocząć leczenie w następnym dniu po zakończeniu poprzedniego cyklu. Kobiety, które dotychczas stosowały cykliczną HTZ powinny rozpocząć leczenie w następnym dniu po zakończeniu cyklu bez leczenia. Pominięcie tabletki Jeżeli pacjentka zapomni przyjąć tabletkę, powinna ją zażyć tak szybko, jak to możliwe. Jeżeli od ustalonej pory przyjmowania tabletki upłynęło więcej niż 24 godziny, nie ma potrzeby przyjmowania zapomnianej tabletki. W przypadku pominięcia kilku tabletek może wystąpić krwawienie z dróg rodnych. Sposób podawania Tabletki należy połykać w całości i popijać płynem. Zaleca się, aby tabletki przyjmować codziennie o tej samej porze.

Opinie naszych użytkowników

Kobieta, 57 lat
Okres stosowania: 4 tygodnie

Ten lek pozwolił wyraźnie zmniejszyć objawy menopauzy. Nie jestem już taka rozdrażniona i nie męczy mnie bezsenność.

Produkt warty polecenia
Skuteczność produktu
Brak efektów ubocznych
Kobieta, 49 lat
Okres stosowania: 4 tygodnie

Odkąd biorę tabletki Velbienne nie jestem już taka rozdrażniona, a o wahaniach nastroju całkowicie zapomniałam.

Produkt warty polecenia
Skuteczność produktu
Brak efektów ubocznych
Kobieta, 57 lat
Okres stosowania: 4 tygodnie

Ciężko weszłam w początki menopauzy. Zimne poty, uderzenia gorąca, tycie.. koszmar. Tabletki Velbienne korzystnie wpłynęły na mnie i czuję się teraz o wiele lepiej.

Produkt warty polecenia
Skuteczność produktu
Brak efektów ubocznych
Kobieta, 54 lata
Okres stosowania: 4 tygodnie

Źle wspominam czas, w którym wkroczyłam w menopauzę. Miałem wszystkie najgorsze jej objawy, które na szczęście uspokoiły się po regularnym zażywaniu Velbienne.

Produkt warty polecenia
Skuteczność produktu
Brak efektów ubocznych
Kobieta, 57 lat
Okres stosowania: 3 tygodnie

Uff, jak dobrze, że ktoś stworzył te tabletki! Mój organizm się uspokoił i mogę dalej normalnie funkcjonować.

Produkt warty polecenia
Skuteczność produktu
Brak efektów ubocznych

Porady farmaceutów o Velbienne mini 1 mg + 2 mg

Brak porad odnośnie Velbienne mini 1 mg + 2 mg

Najnowsze artykuły

Sprawdź skrót najświeższych informacji

Kolostomia – życie po operacji i sprzęt stomijny (efarmaceuta.pl)

Na co zwrócić uwagę podczas kupna inhalatora?

Farmakologiczne leczenie otyłości